“Ime a porosz Krupp állitott ki Párisban olyan ágyút, melynek csak bömbölése is gyilkol, s melynek golyója eiõtt ugyancsak pánczél legyen, a mely be nem horpad.” Ott tátong szürkés feketén, óriás talapzatán, s nemcsak emberek törpülnek el, mellette hanem az ellentét gyanánt eléje helyzett mozsarak is végkép elvesznek amannak csupán lövete mellett. A világhirü esseni gyár, mely megszámlálhatlan mennyiségü romboló eszközt szolgáltatott már a harcz embereinek kezébe, nem termelt még oly roppant mûvet, minte sötét alkotmány, melynek öntvénye öt külön részben vastagodik töve felé, s melynek lõlyukához a kanóczos tüzérnek harmadfél ölnyi magos hágcsón kell felmászni.” Forrás: (Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 24. sz. junius 16.)