Panzer VIB Tiger II

Tiger II és nem Königtiger. Egy javított Tiger, mert az első változat több komoly műszaki korláttal bírt. A javított változat sok elemében az ekkor fejlődgető (sohasem lett belőle ennél több) egységesítő programok (Panther II, E-sorozat) addig lefejlesztett elemeit is felhasználták.

PANZER VIB TIGER II (Sd.Kfz 182) adatai:

ÁLTALÁNOS:

Jármű Típusa: nehéz harckocsi

Hadrendbe állítás: 1944 eleje

Kezelők száma: 5 fő

Harci tömeg: 69,4t (Henschel tornyos), 69,7 (Porsche tornyos)

MÉRETEK:

Teljes hossz: 10260mm

Törzs hossz: 7260mm

Szélesség (harckész állapotban): 3750mm

Szélesség (szállításkor): 3270mm

Magasság: 3090mm

FEGYVERZET:

Fő: 88mm KwK 43/3 L/71-os löveg

Kiegészítő: 2db 7,92mm MG 34-es géppuska; egy a löveggel párhuzamosan, egy a jármű elülső páncéllemezében, kiegészítő légvédelmi géppuskaállványon egy újabb MG 42 géppuska felszerelhető a toronylemezre

LŐSZERKÉSZLET:

Fő: 84db lövedék

Kiegészítő: 5850db

PÁNCÉLZAT:

Páncéltest elől (orrlemez): 100mm (40°-os dőlésszög)

Páncéltest elől (vezető előtt): 150mm (40°-os dőlésszög)

Páncéltest oldallemeze: 80mm (65-90°)

Páncéltest farlemeze: 80mm (60°-os dőlésszög)

Lövegtorony elől: 185mm (80°-os dőlésszög)

Lövegtorony oldallemeze: 80mm (70°-os dőlésszög)

Lövegtorony hátsólemeze: 80mm (70°-os dőlésszög)

Lövegtorony tetőlemeze: 44mm (0-10°-os dőlésszög)

HAJTÓMŰ:

Motor: Maybach HL 230 P30 V 12 hengeres benzinüzemű

Teljesítmény: 700LE

Tüzelanyag-tartály: 860 l

TELJESÍTMÉNY:

Maximális sebesség országúton: 38km/h

Maximális sebesség terepen: 17km/h

Hatótávolság országúton: 110km

Hatótávolság terepen: 85km

Kezdetek

Mivel lényegében a németek is a Tiger I folytatásaként, jogutódjaként tekintettek rá, története szintén még a Barbarossa előtti időkig nyúlik vissza. 1941. Május 26-án a Führer főhadiszállásán tartott konferencián egyeztek meg arról, hogy a Fegyverügyi Hivatal felgyorsíttatja az addigi nehézpáncélos prototípusok munkafolyamatait (ezek a már eddigre befejezett DW1, DW2 nehéz-projektek alapján továbbvitt VK 30.01-ben teljesedett ki; ezekből alakul majd ki a VK45.01 program), illetve, hogy a Krupp Művekkel közösen fejlesszenek ki egy 88mm-es Flak 36-os löveggel szerelt önjáró löveg programot (ez később elhalt, talán ez lehetett az 5db-ig jutó Pz Sfl IVC program).

A lehetséges hiányzó láncszem - sohasem jutott mini-szérián túl

A fronton bekövetkező, németek számára igen kellemetlen változások, a szovjet közepes- és nehéz harckocsik egyre nagyobb számú megjelenése, ezeket a programokat még inkább nélkülözhetetlenné tették e német felsővezetés szemében.

Ennek folyományaként a három akkori reménység-projekt a VK 45.01 , a VK 36.01 és a VK 36.02 került előtérbe. Ezen projektek következmény-programja lett aztán a Tiger I és vele párhuzamosan a Panther. A jelenlegi típusunk szempontjából releváns Tiger I hatalmas előrelépés volt, miközben egyben egy nagy visszalépés is - lövege, a puszta megjelenése, képességei nagyon előnyösek voltak, miközben a páncéltest kialakítása rosszabbul sikerült, mint a Panzer III, IV esetén.

egy Tiger előd prototípus terepgyakorlaton

Ez a későbbi hónapokban a harcmezőn is megjelent - az újabb ellenséges páncélosok fejlettebbek lettek, képessé váltak nem csak kilőni ezeket a változatokat, hanem egyben lerombolni is ezen egységek legyőzhetetlenségi nimbuszát. Ez a félelem-hatás pedig igen fontos volt az egyre jobban zsugorodó haderő számára - ezt a Német Hadsereg ekkor már nem nélkülözhette.

Történet (verziók, módosulások)

1942-ben, feltehetőleg a vége felé Ferdinand Porsche elkezdett mérnökcsapatával egy új nehézpáncélos terven dolgozni, aminek a Porsche Tiger-2 projekt-nevet adta - ebből csak néhány mintapéldány illetve harcjármű utánzat készült (erről információkat fellelnem nem sikerült, lévén az interneten a Porsche-féle Tiger II és ezen prototípus anyagai teljesen szétválaszthatatlanul összekeverednek - akinek lenne erről anyaga, köszönettel beépíteném, az informátor megnevezésével). Ez a program később törlésre is került részben a bonyolult és nyersanyagigényes megoldásai, részben Porsche és a Náci Párt között ekkor bekövetkező törés következtében. A Tiger I fejlesztési története után talán nem meglepő módon ebbe a nehéz-programba is egyébként a két szakmai riválist kérték fel egy-egy prototípus elkészítésére: az egyik értelemszerűen Porsche, a másik Henschel volt. Mivel Porsche összeveszett a német politikai elittel a programját kis stílűen törölték és az új generációs nehézpáncélos programját Henschel vitte tovább - immáron egyedül.

Krupp-tervezte “Porsche” toronnyal szerelt Tiger II

Henschel kasseli üzemébe került Porsche programjának addig legyártott része és felhasználták ezeket az első széria termelésekor - ez főleg a Krupp Művek által beszállítóként legyártott 50db lövegtornyot jelentette, amit a közvélemény később csak Porsche-toronyként könyvelt el. A készlet elfogyása után ezek további gyártásától eltekintettek - a Krupp-féle torony szerkezetileg nehezebb volt és felmerült a sérülékenység esélye is. Ugyanis a Krupp-torony orra lefelé lekerekített volt, amiben benne volt a lehetőség, hogy megfelelően rossz szögben beérkező lövedékeket pontosan a páncélos legérzékenyebb pontjára, a vezető feletti vékonyabb testlemezre fogja eltéríteni, amitől az akár rögtön átszakadva a legfontosabb szereplőt iktathatja ki a páncélosból. Másik különbség, hogy az első széria főfegyverzete még a Tiger I sorozat KwK 43 L/56-as 88mm-es lövegeit kapták. Ezt részben a gyártás mielőbbi beindítása követelte meg.

A későbbi széria választott lövege már a legendás Pak 43/3 L/71 lett. Gondoljunk bele; csak a löveg méretileg hosszabb volt, mint egy kései gyártású Panzer III páncélos teljes hossza (5800mm)! Eszméletlen méretek, eszméletlen anyagfelhasználás - eszméletlen rombolóképesség; az élet egyrészt ad, másrészt elvesz.

Tiger II Henschel toronnyal - figyeljük meg az elülső lemez már egyenes

Meglepő módon sok más feljavítást az elődhöz képest nem tudott felmutatni. Ugyanazt a 700LE erőforrást kapta, amivel már a Tiger I kapcsán is rengeteg probléma merült fel, ugyanúgy csak MG34-es védőgéppuskákat kapott, noha ekkor már közel másfél éve a gyalogság is nagy számban alkalmazta az újabb MG42-es változatot, stb. A löveg és a páncéltest feljavításán kívül tulajdonképpen mondhatjuk; ez valóban csak egy javított Tiger volt.

A termelés ütemezése kerülte az ésszerűség kereteit - fokozatos növekedéssel számolva 45-ről kellett volna havi 120db körüli gyártási kapacitásig eljutni.

Nevének eredete sem egyértelmű. Hivatalosan a németek sohasem nevezték Königtiger-nek, ők következetesen a

Tiger II - hosszabban a Panzer VIB Tiger II - elnevezést használták. Egyes történetek szerint maguk a bepánikolt angolszászok nevezték a harcmezőn megjelenő újabb fenevadat Kingtiger-ként, míg más eredet szerint az első magasabb német parancsnok képedt el, amikor kigördült a gyár kapuján: “Ez nem is egy Tiger, ez egy királyi fenevad” (más leírások szerint másként hangzott a beszédrészlet, vagy éppen más mondta, de a lényeg általában hasonló végkifejletű).

Harci alkalmazás

Ismertebb nehézpáncélos zászlóaljak emblémái

A Tiger II nehéz páncélosokat - a Tiger I-hez hasonlóan - nem osztották szét a páncélos csapatok között, hanem független nehézpáncélos osztályokba fogták őket össze. Egyszerűen olyan kevés készült belőlük, hogy ennél többre nem futotta volna. Így viszont sikerült maximalizálni egy adott frontszakaszon a megfelelő hatékonyságot - emlékezzünk a Blitzkrieg-féle nyugati hadjáratra; a németek kevesebb páncélossal rendelkeztek, mégis ők nyertek, mert koncentrálták a páncéloserőiket. Ez az erőkoncentráció itt is egész jól működött, mert egy szakaszon akár 30-40 Tiger II is tevékenykedhetett egyszerre. Ilyen egységekkel rendelkezett külön a Wehrmacht és külön a Waffen SS is. A neveik eléggé hasonlatosak voltak, így laikusként elég nehéz szétválogatni őket. Általában Schwere Panzer Abteilung (röviden sPzAbt) a Wehrmacht nehézpáncélos zászlóaljak számozása kezdődött 501-től, az SS megfelelőiket számozták 101-től. A Wehrmacht és SS megfelelője között csak a két SS betű a különbség: sPzAbt 503 és s.SS-PzAbt 101 például.

Akcióban a fenevadak - Tiger II tüzelés közben

Konverziók

Még ez az egyébként nem nagy számban gyártott alaptípus sem kerülhette el az ekkor már egyre inkább gépiessé váló konverziós munkálatokat. Több tervet is készítettek mi mindenre lehetne használni, de ezek közül csak a Jagdtiger jutott el a tényleges gyártásig. Ezen felül terveztek még belőle önjáró tüzérségi löveget is Grille 17/Gesützwagen Tiger néven illetve készült pár Bergetiger műszaki mentő is, de ezek nem voltak jelentősek. A Grille 17 program örökre csak tervező asztali elképzelés maradt.

Grille variáns - Wäffentrager Grille GW

Végnapok

Noha csak egy évvel a háború vége előtt jelent meg, szinte egy sem maradt belőlük a végső harcok idejére. Ez a folyamatos igénybevétel, az állandó harci bevetés (ekkor a tényleges páncélos cselekvések körülbelül ki is merültek a nehéz-osztályok bevetéséből, annyira csökkent a meglévő állomány hatékonysága) és a sok műszaki hibára vezethető vissza.

Döbbenetes, hogy a legtöbb páncélos értelmetlenül sok műszaki hibában pusztult el - a hátrahagyó személyzet inkább felrobbantotta, semhogy az ellenség kezére jusson az egyébként veszedelmes jószág. Nincs arról információ, hogy az angolszász fronton akárcsak egy darabot is képesek lettek volna kilőni szemből - még a Pershing is kevés volt ehhez. Az IS-családdal szemben is végig megőrizte a technikai előnyét. Mégis sima vereség áll a neve mellett.

Az egyetlen olyan páncélos ütközet, ahol bizonyíthatóan viszonylag nagy számú Tiger II pusztult el, egy szovjet lesvetésből indított koncentrált tűzvezetésű rajta ütés volt a Visztula vonal menti csaták idején 1945-ben. Ekkor az egyik nyugati parton kialakított szovjet hídfő ellen intéztek a nehézpáncélosok összehangolt támadást, de a jól elrejtett vörös Pak-frontok T-34/85 és IS harckocsik tömegei képesek voltak őket megállítani és - bár vélhetően komoly veszteségek árán, de - visszavetni a támadást, megsemmisíteni a támadó él egy részét.

Képtár a Tiger II-ről

Linkek, Irodalomjegyzék

Dr. S. Hart & Dr. R. Hart: Az II. világháború német páncélosai

Steve Crawford: Harckocsik

A.J. : Páncélosok a háborúban

Földi Pál: Tankkönyv

Földi Pál: Wittmann Tigrisei

Kurt Rieder: A III. Birodalom páncélosai

https://en.wikipedia.org/wiki/Tiger_II

https://hu.wikipedia.org/wiki/Panzerkampfwagen_VI_B

http://www.tanks-encyclopedia.com/ww2/nazi_germany/Panzer-VI_Konigstiger.php

http://www.achtungpanzer.com/panzerkampfwagen-vi-tiger-ii-ausf-b-konigstiger-kingroyaltiger-tiger-ii-sd-kfz-182.htm